Đếm ngày online

Đếm số ngày
Cộng thêm ngày
Trừ bớt ngày
Xem ngay

 

Công cụ đếm ngày là gì?

Công cụ của Lịch Dương Âm giúp bạn xác định khoảng thời gian giữa hai ngày dương lịch.

Công cụ này cho phép bạn xem số ngày, tuần, tháng và năm giữa hai ngày dương lịch. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng nó để thêm vào hoặc trừ đi một số ngày, tuần, tháng hoặc năm từ hoặc đến một ngày dương lịch cụ thể.

Ví dụ: Để trả lời câu hỏi như “Ngày này tuần sau là ngày bao nhiêu?” hoặc “Ngày này tuần trước là ngày bao nhiêu?”, bạn có thể sử dụng công cụ đếm ngày để thêm vào hoặc trừ đi một số ngày dựa trên một ngày dương lịch.

 

Công dụng của công cụ đếm ngày?

Công cụ tính ngày dương lịch của chúng tôi cho phép bạn:

 • Xác định tổng số ngày giữa hai ngày dương lịch.
 • Tính số ngày từ ngày sinh của bạn hoặc bất kỳ ngày quan trọng nào trong quá khứ của bạn.
 • Xác định số tuần, tháng hoặc năm giữa hai ngày dương lịch.
 • Trừ một số năm, tháng, tuần hoặc ngày từ một ngày dương lịch.
 • Thêm một số năm, tháng, tuần hoặc ngày vào một ngày dương lịch.
 • Xác định một ngày dương lịch cách ngày hôm nay một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: Ngày dương lịch sau 30 ngày/hai tuần/30 năm kể từ ngày hôm nay là ngày nào?

 

Cách sử dụng Công cụ tính Số ngày giữa Các ngày Dương lịch?

Để xác định số tuần, tháng hoặc năm giữa hai ngày dương lịch, hãy sử dụng thẻ Đếm số ngày. Để thêm vào hoặc trừ đi một số ngày, tuần, tháng hoặc năm từ một ngày dương lịch trong quá khứ, hãy sử dụng thẻ Cộng/Trừ ngày một cách thích hợp.

Đếm số ngày giữa hai ngày dương lịch

Công cụ tính ngày dương lịch của chúng tôi rất dễ dùng. Để xác định số ngày giữa các ngày dương lịch, bạn chỉ cần:

 • Sử dụng thẻ Đếm số ngày.
 • Chọn Ngày bắt đầu (ngày, tháng và năm). Nhấn nút Hôm nay nếu bạn muốn chọn ngày hôm nay làm ngày bắt đầu.
 • Chọn Ngày kết thúc (ngày, tháng và năm). Nhấn nút Hôm nay nếu bạn muốn chọn ngày hôm nay làm ngày kết thúc.
 • Nhấn nút Tính thời lượng để xác định thời lượng giữa hai ngày dương lịch đã chọn.
 • Trong phần tính số ngày, bạn có thể chọn để tính cả ngày kết thúc vào số ngày giữa các ngày dương lịch đã chọn, nghĩa là kết quả sẽ được cộng thêm một ngày.

Cộng thêm ngày

Để thêm ngày vào một ngày dương lịch đã chọn, bạn có thể:

 • Sử dụng thẻ Cộng thêm ngày.
 • Điền vào các trường Số năm, Số tháng, Số tuần, và Số ngày.
 • Nhấn vào Tính ngày dương lịch mới để xác định khoảng thời gian giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Trừ bớt ngày

Để trừ ngày từ một ngày dương lịch đã chọn, bạn có thể:

 • Sử dụng thẻ Trừ bớt ngày.
 • Điền vào các trường Số năm, Số tháng, Số tuần, và Số ngày.
 • Nhấn vào Tính ngày dương lịch mới để xác định khoảng thời gian giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

 

Vì sao nên sử dụng Máy tính Số ngày giữa Hai ngày Dương lịch?

Dù bạn có thể tự tính số ngày giữa hai ngày dương lịch, công cụ tính ngày dương lịch của chúng tôi giúp bạn làm việc này một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Khi tính thời lượng giữa hai ngày dương lịch theo cách thủ công, bạn cần phải xem xét đến các năm nhuận. Một năm thông thường có 365 ngày, nhưng mỗi bốn năm lại có một năm nhuận với 366 ngày. Sử dụng công cụ tính ngày này giúp bạn tiết kiệm thời gian do không cần phải đối mặt với sự phức tạp khi tính năm dương lịch hoặc phải tính số ngày chính xác trong các tháng (cụ thể là 28, 29, 30 hoặc 31 ngày tuỳ tháng).

Với công cụ đếm ngày này, bạn có thể chính xác tính được số ngày giữa hai ngày dương lịch. Bạn có thể sử dụng công cụ này để:

 • Tổ chức các sự kiện hoặc cuộc họp.
 • Lập kế hoạch cho các kỳ nghỉ lễ và chuyến du lịch.
 • Tính ngày cụ thể trong các dịp tặng quà.
 • Tính ngày sinh và tuổi tác.
0325835031
5.18903 sec| 781.313 kb