Lịch tháng 01 năm 2024 - Tra lịch âm dương

<Thứ Hai, ngày 01/01/2024>

Ngày tốt tháng 1 (Theo Khổng Minh Lục Diệu & Trạch Nhật)

  • Ngày 04 dương lịch (ngày 23 âm lịch)
  • Ngày 06 dương lịch (ngày 25 âm lịch)
  • Ngày 08 dương lịch (ngày 27 âm lịch)
  • Ngày 10 dương lịch (ngày 29 âm lịch)
  • Ngày 12 dương lịch (ngày 2 âm lịch)
  • Ngày 14 dương lịch (ngày 4 âm lịch)
  • Ngày 26 dương lịch (ngày 16 âm lịch)
0325835031
0.11378 sec| 806.766 kb